Bahai-månad Kunskap
Citat från bahá'í-skrifterna

Nästkommande aktivitet


Bahá'í Västerås
Hem
Aktiviteter
Kontakta oss
Bahá'í-religionen
Introduktion
Bahá'u'lláh

Bahá'í-böner

Sociala lärosatser

Användarnamn
Lösenord

 
Bahaullahs helgedomBahai-tron kom till Västerås på 1960-talet och samfundet har sedan dess varit aktivt såväl socialt som religiöst. Bahai-Samfundet i Västerås är en del av ett värdsspritt religiöst samfund vars tro är att det endast finns en enda Gud, en mänsklig ras och en ständigt utvecklande religion. Grundaren till denna världsomspännande religion var Bahá'u'lláh som levde under perioden 1819-1892. Samfundet är  sedan 1970 medlem med rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och Sociala Råd (ECOSOC) samt (1976) i FN:s Barnfond.

För mer information online angående Bahai-tron klicka här
 

Jurister deltar in en unik konferens om bahá'í-lagar

I Bangladesh samlades den 3 december 180 advokater och jurister för en introduktion till bahá'í lagar, särskilt det som gäller äktenskap och arv. Rådgivaren Jabbar Eidelkhani förklarade i sitt tal att nu kan domarna avge sina domar baserade på bahá'í-lagar. Läs mer

 


Rappare vinner första priset

I en tävling som arrangerades av Tony Blairs Faith Foudation Competition för ungdomar, vann Nadim Merrikh, en 15 år gammal bahá'í från Guelph i Ontario, Canada priset för den bästa musikvideon. Se musikvideon på Youtube

 


Nobelpristagare kritiserar förföljelsen av Irans bahá'íer

Nobelpristagarna Desmond Tutu och Jose Ramos-Horta har ställt sig bakom ett globalt upprop mot förföljelsen av Irans bahá'íer. De har kritiserat Irans regering på ett mycket skarpt sätt. och jämfört dess handlingar med Europas mörka tidsepok och den spanska inkvisitionen. Läs mer

 


Globala reaktioner på fängelsestraff för bahaier i Iran

Regeringar och människorättsorganisationer över hela världen har gett uttryckt för att de är mycket bekymrade över att de sju bahá'í-ledarna i Iran har dömts till 20 års fängelse. Detta visar att ett ökande antal människor från olika länder och religioner vill se att man får rättvisa i Iran - inte endast för bahá'íer, utan för alla invånare som drabbas av brott mot de mänskliga rättigheterna. Läs mer

 

 
Bab's gravmonument
Babs gravmonument restaureras
 
Ett dussin arbetare går igenom hela fasaden på Babs gravmonument. Den första delen av monumentet byggdes redan 1909. Restaureringen beräknas pågå fram till 2012. Läs mer >>

Bahaullahs hus i Bahji
Bahá'u'lláhs födelse
Bahá'íer runt om i hela världen firar denna högtid den 12 november varje år. Bahá'í-samfundet i Västerås firar detta med en stor fest söndagen den 15 november.
 
 
 

Den brittiska regeringen bekymrad för bahá'íerna i Iran
Vid ett historiskt möte mellan Storbritanniens statsminister Gordon Brown och representanter för bahá'í-samfundet understryker Gordon Brown att regeringen bekymrad för de sju bahá'íerna som är fängslade i Teheran. Bahar Tahzib berättade om sin farbror som är en av de sju fängslad och om sin far som avrättades 1980. Läs mer

Nytt år - 100 år sedan Báb's kvarlevor begravdes
 
Bab's helgedom under konstruktion, Foto:Bahai World Centre

För 100 år sedan lade Abdu'l-Bahá ner Báb's kvarlevor i den byggnad som hade börjat kontruerats i Haifa. Denna byggnad blev färdig långt senare och känns idag igen på dess guldfärgade kupol.  Detta skedde under Naw Ruz 1909. Läs mer

100 års-jubileum

Det är 100 år sedan Louise Melander besökte Sverige som den första kvinnliga pionjären. Hon var svensk-amerikanska och träffade på bahá'í-tron i USA. Vid hennes beök i Sverige fick hon audiens hos kronprins Gustav Adolf, sedermera kung av Sverige, och överräckte honom Bahá'u'lláhs budskap. Läs mer

 
Ytterligare information om bahá'í-historien i Sverige finns i följande dokument


FRÅGESPORTKlicka här för att testa dina kunskaper om bahai.  Frågesporten består av 10 slumpvis valda frågor som varierar varje gång och tar upp allt från Babs historia till frågor om Universella rättvisans hus.


Bahaier fängslade i Iran

En samfundsmedlems kusin har blivit fängslad för sin tro i Iran. FN-talesmän fruktar nu att förföljelser av religiösa minoriteter trappas upp. Läs uttalande från FN

 
Bönens betydelse

I Bahá'í-tron har bön stor betydelse, inte enbart för individens andliga hälsa utan även för samhällets och världens utveckling i stort. Läs mer

Hur jag blir bahá'í

En individ blir bahá'í genom att erkänna Baha'u'llah som Guds Uppenbarare för vår tid Läs mer

 

Travel Channels 9:e byggnadsverk 

Travel Channel listade nyligen de top 10 byggnads-verken i den moderna världen. Bahai-trons världs-center hamnade på plats 9.

Se filminslag >>> (kräver QuickTime)

 
Temakvällar

 

En gång i månaden hålls det samtalsträffar att äga rum med olika ämnen. Denna gång kommer det att handla om Global etik, om det behövs.Bahá'u'lláhs liv och förkunnelse


En mycket informativ sajt om Bahá'u'lláh, Bahá'í-religionens grundare. Den är på engelska och är uppdelad i två huvudkategorier: Bahá'u'lláhs historia och Hans skrifter. www.bahaullah.org


 

Ny Website om bahá'í-trädgårdarna

En ny website har öppnats för information om bahá'í-trädgårdarna och helgedomarna i Haifa och Akka.

http://www.ganbahai.org.il/en/

Västerås Bahai-samfund Box 161 721 05 Västerås 021-123090

Kontakta oss